Competence Society - Together we can do anything

Together we can do anything

Digital Innovation | Corporate University

The Mission

Together we can do anything

– The Mission

Alle (digitale) producten en diensten bestaan al. Alle competenties kunnen worden ontwikkeld of zijn al aanwezig bij (externe) professionals. De kunst is om de juiste mix te vinden om de digitale ambitie van uw organisatie te verwezenlijken. Zo komt uw organisatie het beste tot haar recht in de digitale wereld van vandaag en morgen.

De Competence Society helpt daarbij om het huidige digitale profiel van uw organisatie te bepalen, uw digitale ambitie en de roadmap daarnaar toe vast te stellen, en de juiste mix van competenties te vinden of te ontwikkelen om deze ambitie te realiseren.

De Competence Society ondersteunt van ontwerp tot realisatie. Dit is mogelijk doordat de Competence Society toegang heeft tot een collectief van opleidingsinstituten, (IT-) dienstverleners en professionals.

Together we can do anything

Building digital enterprises

Building digital enterprises

– The Challenge

Er bestaan geen organisaties meer die geen gebruik maken van IT. Maar een Digital Enterprise gaat nog een stap verder. Daar zijn het primaire proces en IT zo met elkaar verweven dat er geen onderscheid meer is te maken. Wie had ooit gedacht dat een taxirit (Uber) een digitaal product zou worden? Of een overnachting (Airbnb)?

Bent U benieuwd hoe uw organisatie een Digital Enterprise kan worden? De Competence Society kan en wil hierbij helpen!

The Method IT4B

The Method

– IT4B

Het geven van de benodigde structuur aan digitale innovatie blijft vaak een uitdaging. De Competence Society heeft daarom in de afgelopen 10 jaar de IT4B-methode ontwikkeld. Dit is inmiddels door de ASL-BISL Foundation – de onafhankelijke vakorganisatie voor informatiemanagement – opgenomen in het BISL-Next framework . (www.bisl.nl)

Op een praktische (niet IT-technische) manier worden met de IT4B-aanpak uw bedrijfsdoelstellingen vertaald naar een digitale ambitie en roadmap. Zo heeft U  in korte tijd inzicht in de stappen die U kunt zetten om van uw organisatie een digital enterprise te maken.

De Competence Society heeft toegang tot een collectief van opleidingsinstituten, (IT-) dienstverleners en professionals. Zodoende kan de Competence Society uw gehele digitale innovatie traject verzorgen en gerichte coaching-on-the-job bieden (corporate university) om de benodigde competenties te ontwikkelen binnen uw eigen organisatie. Immers…

Together we can do anything

 

 

Fixed-Price from start to finish

Fixed-Price

– from start to finish

Elke stap fixed-price; in de bouw vanzelfsprekend, in de IT vreemdgenoeg niet. In de voorfase van elke digitale innovatie biedt de IT4B-methode zodanig inzicht dat de Competence Society elke stap van begin tot eind fixed-price durft aan te bieden.

Door in deze voorfase een digitaal profiel van uw organisatie te  maken, wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact van uw ambities is op uw huidige bedrijfsmodel, organisatie, processen en IT-omgeving. Het digitale profiel vormt daarmee een blauwdruk van uw organisatie die U tevens helpt om de juiste mix van competenties te vinden of te ontwikkelen om uw digitale ambitie te realiseren.

Dit legt de basis voor elke vervolgstap in de digitale innovatie en maakt fixed-price aanbieding mogelijk.

Our Specialty

Ondersteuning van begin tot eind bij de realisatie van uw digitale ambitie op basis van uw digitale profiel;

  • door gestructureerde IT4B-aanpak
  • door selectie van de juiste mix van competenties uit het netwerk van professionals.
  • door opleiding op maat en coaching-on-the-job van uw medewerkers.

Alle producten en diensten van de Competence Society worden fixed-price aangeboden. Daarmee durft de Competence Society de verantwoordelijkheid te nemen voor de regie en het resultaat.

Om uw vertrouwen in de producten en diensten van de Competence Society stapsgewijs te winnen maken wij gebruik van de zgn ‘bootstrap’ strategie; u kan starten met een eenvoudige en goedkope dienst die telkens uitgebreid kan worden. Elke stap leidt tot een zinvol resultaat.

Met onze efficiënte en effectieve aanpak met betrekking tot consultancy, kantoorruimte en mobiliteit beperken wij de impact op het milieu zoveel mogelijk. Onvermijdelijke kilometers worden afgelegd met openbaar of electrisch vervoer.

1% van het factuurbedrag wordt geschonken aan een door u gekozen goed doel.

Any question? Just ask!

Make Contact